Quin viven los Inuits?

ivin
Los Inuits que van a la pesca. Los Inuits que pescan dab un arpon. Los Inuits que caà§an las fòcas e que se serveishen de la pèth. Lòan e Ivin
lòan