l’igló

leà 
L’ igló que serveish de maison tà  caà§ar. Los Inuits que basteishen iglós tà ‘s protegir deu vent e deu hred .

Leà 

1_21_inuit_igloo