creacion deu primtemps

P1180838  sorelh mei caut per Lilian

P1180835 Zazà  deu primtemps per loanP1180836

P1180834floreta per Emiliena

P1180833 escòrà§a deu pimtemps per Joan

P1180831colorper Quentin

P1180829 cisèus de pish-au-lheit per Cristian

P1180827  baston au pish-au-lheit per líli-Jana

P1180826  flor daurada per líli-Jana

P1180824

P1180823bastons de flors per Ivin

P1180823

anjo deu primtemps per Alaís

P1180822

P1180821ausèth de ploja per Leà 

P1180820 huelha de ploja per Leà 

P1180819 Limac colorat  per Benjamin